" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

अटोमोवाइल,इलेक्ट्रीकल र मेकानिकल १८ महिने प्राविधिक शिक्षाको अध्ययनका लागि KNIT मा छनौट गरिएका प्रशिक्षार्थीहरुको लागि स्वागत तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम