सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोध बैशाख ६ गते देखि ३१ गते (कर बर्ष २०७४।७५) भित्रमा कर तिरौँ, जरिवाना छुटको लाभ उठाऔँ !!!

आब २०७३-७४ को प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिबेदन