" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

दोश्रो नगर सभाको सुभारम्भमा प्रदेश सभा सदस्य श्री माननीय कमला देवी बिश्वोकर्मा ज्युबाट पानसमा दिप बालिदै