" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

रुपन्देहीको सैनामैना नागरपालिका को दोश्रो नगर सभामा महिला पदाधिकारी ज्यूहरु