सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोध बैशाख ६ गते देखि ३१ गते (कर बर्ष २०७४।७५) भित्रमा कर तिरौँ, जरिवाना छुटको लाभ उठाऔँ !!!

रुपन्देहीको सैनामैना नागरपालिका को दोश्रो नगर सभामा महिला पदाधिकारी ज्यूहरु