" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

सैनामैना नगरपालिकाको कार्यालय बुद्धनगरको नया भवनमा गृह प्रबेस साइत गर्ने कार्यक्रमको झलक