" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

सैनामैना नगरपालिकाको कार्यालय बुद्धनगरमा विश्वकर्मा पूजा गर्दाको झलक