सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोध बैशाख ६ गते देखि ३१ गते (कर बर्ष २०७४।७५) भित्रमा कर तिरौँ, जरिवाना छुटको लाभ उठाऔँ !!!

अ।न्तरीक तथा बाह्रय अाम्दानी जेष्ठ महिना सम्मकाे