" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

प्रहरी जवान महिला १, पुरूष १ गरी पद दुर्इको शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: