Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3473 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोध बैशाख ६ गते देखि ३१ गते (कर बर्ष २०७४।७५) भित्रमा कर तिरौँ, जरिवाना छुटको लाभ उठाऔँ !!!

संघीय सरकारलाई सैनामैना नगरपालिकाले बुझायो स्थानीय कानुन