" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

सैनामैना नगरपालीकाकाे तेस्राे नगर सभा सम्वन्धी सूचना ।