सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोध बैशाख ६ गते देखि ३१ गते (कर बर्ष २०७४।७५) भित्रमा कर तिरौँ, जरिवाना छुटको लाभ उठाऔँ !!!

Contact

Other Contact Information

Contact No: +977 071 440553

EmaL: sainamainamunicipality@gmail.com

Please fill up the below form if you have any feedback.