" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

चुरे क्षेत्रमा नदी जन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा) संकलन सम्बन्धि