सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोध बैशाख ६ गते देखि ३१ गते (कर बर्ष २०७४।७५) भित्रमा कर तिरौँ, जरिवाना छुटको लाभ उठाऔँ !!!

Elected Officials

Name Designation Tenure Phone
Chitra Bahadur Karki Mayor 9857029074
Bina Rana Deputy Mayor 9847058362