" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

जनप्रतिनिधि

Name Designation Tenure Phone
चित्र बहादुर कार्की नगर प्रमुख ९८५७०२९०७४
बिना राना उप– प्रमुख ९८४७०५८३६२
केहर सिहं गलामी थापा वडा अध्यक्ष ९८५७०७१०८५
कामदेव भुसाल वडा अध्यक्ष ९८५७०२९१४५
रत्‍न बहादुर पौडेल खत्री वडा अध्यक्ष ९८४७०२४४२८
धन बहादुर कार्की वडा अध्यक्ष ९८४७२४७७२६
परसुराम सापकोटा वडा अध्यक्ष ९८४७०२४७९०
बसन्त पाण्डे वडा अध्यक्ष ९८५७०३५९०९
डिलाराम बेलबासे वडा अध्यक्ष ९८५७०३१०६९
रामशरण न्याैपाने वडा अध्यक्ष ९८५७०३४१६८
डोलनाथ भण्डारी वडा अध्यक्ष ९८५७०७२२१४
लोक नारायण थापा वडा अध्यक्ष ९८५७०३३३२४
सुनिल प्रसाद मरासीनी वडा अध्यक्ष ९८५७०२८६७९
कल्पना कुँबर कार्यपालिका सदस्य ९८४७१२४७७०
कमला चाैधरी कार्यपालिका सदस्य ९८१८६०९८७०
देवी कार्की कार्यपालिका सदस्य ९८०६९९५६५५
सबिता भुसाल भण्डारी कार्यपालिका सदस्य ९८५७०७०३१४
मन कुमारी रार्इ कार्यपालिका सदस्य ९८२६४०३८१२
त्रिभुवन कुमाल कार्यपालिका सदस्य ९८१५४३०८२९
खड्क बहादुर वि.क. कार्यपालिका सदस्य ९८०३१४४४१७

Pages