FAQs Complain Problems

वडा ३

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक) 9847252124, डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी) 9867794236

Undefined

वडा पदाधिकारी

रत्‍न बहादुर पौडेल खत्री
वडा अध्यक्ष
९८४७०२४४२८
सबिता भुसाल भण्डारी
कार्यपालिका सदस्य
९८५७०७०३१४
पुनसरा सुनार
वडा सदस्य
९८४४७०४५२५
सुन बहादुर पुन
वडा सदस्य
९८६०८१४७१९
रत्‍न बहादुर पौडेल खत्री
नगर कार्यपालिका प्रवक्ता
९८४७०२४४२८
रमेशप्रसाद आचार्य
सहायकस्तर चौथो
ramesh.acharya268@gmail.com
9847048254