" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कृष्ण प्रसाद भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न.पा. kpbhandari2005@yahoo.com ९८५७०७९१११
राजीब आचार्य लेखा अधिकृत न.पा. ९८५११२०४९७
मणिराज पौडेल सूचना अधिकारी / गुनासो सुन्ने अधिकारी सूचना अधिकारी / गुनासो सुन्ने अधिकारी manirajpaudel24@gmail.com ९८४७१५७२२४
ऋतु भट्टराई सूचना प्रबिधि अधिकृत न.पा. ito.sainamainamun@gmail.com ९८६७११६१०९
शंकर ब.शाह इन्जिनियर न.पा. ९८५७०२१९४९
सुरज न्यौपाने इन्जिनियर न.पा. neupanesuraj07@gmail.com ९८४७०७२६५६
चन्द्रकान्त शर्मा शिक्षा अधिकृत न.पा. ९८५७०२३३१२
भुमिश्वर खनाल पशुविकास शाखा अधिकृत पशुविकास शाखा ९८५७०५८६११
शाधुसरण यादव कृषि विकास शाखा अधिकृत कृषि विकास शाखा ९८४७०२११४४
युवाराज पाण्डे ज.स्वा.नि. न.पा. ९८४७०६५८२२
इश्वरा वेलवासे क.न.नि. न.पा. ९८४७०८८९०४
नारायण पौडेल श्रोत ब्यक्ति न.पा. ९८४७०३७४४७
श्रीनिवास यादव इन्जिनियर प्राबिधिक ९८५७०७९१११
दुर्गा राम अर्याल लेखापाल न.पा. ९८४७९९३३५६
टिकाराम न्यौपाने ना.सु न.पा. ९८४१५४८०७८
सन्त कुमार चौधरी ना.सु वडा नं. १०।११ ९८४७०२७४७९
शेखर प्रसाद घिमिरे ना.सु वडा नं. ३।४ ९८४१७४७३९०
केशवराज अर्याल ना.सु न.पा. keshabraj732@gmail.com ९८५७०३९९७६
शिवहरी मरासिनी ना.सु न.पा. ९८५७०६२८०५
जीवन भट्टराई ना.सु न.पा. ९८५७०६३८१४
टिकाराम न्यौपाने ना.सु वडा नं. ७ ९८५७०२४५६८
गोमा पन्थी ना.सु वडा नं. ८।९ ९८४७०१२७२०
विष्णु पोखरेल प.से.प्रा. प्राबिधिक ९८४५०४४९३८
बिस्नु प्रसाद अर्याल कम्प्युटर अपरेटर न.पा. ९८४९६६२६८२
सुजन भण्डारी कम्प्युटर अपरेटर न.पा. ९८४३०१८९७०
कालीदास बस्याल सहायक स्तर पाचौँ वडा नं. १/२
रिना गिरी सहायक स्तर पाचौँ वडा नं. ६ giririna18@gmail.com ९८४७३६४०१८
अरुण खनाल सव.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८५७०५८३८२
प्रदिप गिरी सव.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८५७०३१८५९
रोमन सुवेदी सव.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८२१४४०४१४
जनकराज सापकोटा सव.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८५१००४७४८
बसन्त घिमिरे खरिदार ९८४९३६११९९
राधिका पन्थी खरिदार ९८४९३६११९९
बाबुराम पन्थी खरिदार ९८५११५७६७२
उमा थापा स.म.वि.नि. ९८४७०७१८६६
सविता क्षेत्री स.म.वि.नि. वडा नं. ३/४ ९८६७७५६४२७
सविता क्षेत्री स.म.वि.नि. वडा नं. ४
अन्जु आचार्य प.स्वा.प्रा पशुविकास शाखा ९८४७१९८५२९
कृष्ण बहादुर के.सी. सहायकस्तर चौथो न.पा. 9847027478 ९८४७०२७४७८