FAQs Complain Problems

ब्रान्डेड कम्प्यूटरको आपूर्ति र वितरण (ल्याप्टप -11, डेस्कटप-2) को आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक) 9847252124, डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी) 9867794236

Supporting Documents: