" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

विपद जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम