सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोध बैशाख ६ गते देखि ३१ गते (कर बर्ष २०७४।७५) भित्रमा कर तिरौँ, जरिवाना छुटको लाभ उठाऔँ !!!

विपद जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम