" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

समुहको नाम: सिर्जना महिला कृषक समूह, सैनामैना न पा ११, उत्तर बरौलि