FAQs Complain Problems

सिपमुलक तालिम सम्बन्धी सूचना

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक) 9847252124, डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी) 9867794236

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय,रुपन्देही बाट यस आ।व। २०७५।०७६ मा सैनामैना नगरपालिका मा सञ्चालन हुने तपशिल बमोजिमका कार्यक्रम अन्तर्गत सिपमुलक तालिम लिन इच्छुक  सैनामैना नगरपालिका मा स्थायी बसोबास गरि बस्ने नेपाली नागरिकले रु। १० को टिकट टाँसी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र आफुले लिन चाहेको तालिम उल्लेख गरी इच्छुक सैनामैना नगरपालिका मा दरखास्त दिनुहुन जानकारी गराइन्छ ।

Supporting Documents: