FAQs Complain Problems

व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र श्रोतगत समेत) आर्थिक वर्ष २०७५/७६

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक)                       9847252124  

 डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी)          9867794236  

 

 

Supporting Documents: