FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

Name Designation Tenure Phone Ward
धन्मन्त्री थारु वडा सदस्य 9845224988 वडा १
नर बहादुर सुनार वडा सदस्य 9841584740 वडा १
पेमलाल भुसाल वडा सदस्य 9847106691 वडा १
मन्जु परियार वडा सदस्य 9867387891 वडा १
जुन कुमारी राना वडा सदस्य 9861459698 वडा २
दुर्गा के.सी वडा सदस्य 9857025686 वडा २
मदन पन्थी वडा सदस्य 9847107400 वडा २
मोती सुनार वडा सदस्य 9817485656 वडा २
कर्ण बहादुर के.सी. वडा सदस्य 9861238262 वडा ३
जमुना पुन वडा सदस्य 9840974717 वडा ३
रोहिणी प्रसाद चौधरी वडा सदस्य 9857057335 वडा ३
तेज नारायण सुवेदी वडा सदस्य 9860059146 वडा ४
निशा परियार वडा सदस्य ९८०७५९४७८९ वडा ४
दान बहादुर थारू वडा सदस्य ९८०४४२१६८७ वडा ४
निर्मला बगाले मगर वडा सदस्य 9806982285 वडा ४
राधिका वि.क वडा सदस्य 9805400798 वडा ५
पदम पानी चापागाई वडा सदस्य 9847407011 वडा ५
राम प्रसाद चौधरी वडा सदस्य 9826476025 वडा ५
गिता घिमिरे वडा सदस्य 9847047383 वडा ६
माया देवी वि.क. वडा सदस्य ९८०७४३७२७१ वडा ६

Pages