FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आकस्मिक सेवा

सम्पर्क नम्बर

नाम 

पद 

सम्पर्क नम्बर

डिल बहादुर खत्री  (दम्कल सेवा) चालक 9847252124
डिल्ली प्रसाद अधिकारी (दम्कल सेवा) (सहयाेगी)   9867794236
     

 

स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाका विवरणका लागि
नाम पद सम्पर्क नम्बर
बसन्त कुमार श्रेष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकृत 9857035575
हेमराज पन्थी ज.स्वा.नी 9857037302

 

कक्षा ८ काे रिजल्ट प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस सैनामैना नगरपालिकाले २०८०।१२।०१ गते देखि २०८०।१२।०९  सम्म संचालन गरेको आधारभूत तह ( कक्षा ८ ) उतिर्ण परीक्षाको नतिजा यहि मिति २०८०।०१।०३ गते प्रकाशन गरेको र उक्त नतिजा विद्यालयको EMIS मा प्राप्त गर्न सकिने कुरा जानकारी गराउँदै यदि कुनै विद्यार्थी उक्त नतिजा प्रति असन्तुस्ट भए

Pages

स्थानीय तहकाे संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन (LISA)

 

सि.नं    

आ.व  प्राप्त अंक लिङ्क

  २०७६/७७    

    ५८.७५      https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50803
  २०७७/७८         ७३             https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50803
  २०७८/७९         ७५.२५            https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50803
  २०७९/८०         ८२.५            https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50803