FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आकस्मिक सेवा

सम्पर्क नम्बर

नाम 

पद 

सम्पर्क नम्बर

डिल बहादुर खत्री  (दम्कल सेवा) चालक 9847252124
डिल्ली प्रसाद अधिकारी (दम्कल सेवा) (सहयाेगी)   9867794236
     

 

स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाका विवरणका लागि
नाम पद सम्पर्क नम्बर
हेमराज पन्थी ज.स्वा.नी 9857037302
दिपक पाण्डे ज.स्वा.नी 9841980402

 

बालबालिकालाई टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप

हि मिति २०७८/१२/२२ देखि सैनामैना नगरपालिका अन्तर्गतका  १५ महिना देखि १५ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम भएको हुदा आफ्नो पायक पर्ने विधालय तथा स्वास्थ्य सस्थामा गइ बालबालिकालाई खोप लगाउनुहुन हार्दिक अनुरोध छ खोप कार्यक्रम संचालन हुने विधालयको नाम, मिति र समय तपस

Pages

स्थानीय तहकाे संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन (LISA)

 

सि.नं    

आ.व  प्राप्त अंक लिङ्क

  २०७६/७७    

    ५८.७५      https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50803
  २०७७/७८         ७३             https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50803