FAQs Complain Problems

विदेशमा रहेका नागरिकको तथ्यांक संकलन र सीमाबाटै उद्धार

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक) 9847252124, डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी) 9867794236