FAQs Complain Problems

वडा ७

Undefined

वडा पदाधिकारी

राज कुमार चाैधरी
वडा अध्यक्ष
9846930475
झुमा काउचा
वडा सदस्य
9811532370
फत्‍त बहादुर पुन
वडा सदस्य
9847244531
वालकृष्ण पौड्याल
वडा सदस्य
9860342186
शर्मिला सुनार
वडा सदस्य
9812986236
जिवन भट्टराइ
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
bhattararaijeevan2047@gmail.com
9847317741
राजन पन्थी
सहायक स्तर पाचौँ
ihtnapnirajan77@gmail.com
9867218942