FAQs Complain Problems

विषय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको ।

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक) 9847252124, डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी) 9867794236