FAQs Complain Problems

आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षा २०७६ परीक्षा केन्द्र र समय तालिका

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक) 9847252124, डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी) 9867794236