" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

एतिहासिक मलमला क्षेत्रमा पानी पुर्याउने अभियानको थाल्नी