सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोध बैशाख ६ गते देखि ३१ गते (कर बर्ष २०७४।७५) भित्रमा कर तिरौँ, जरिवाना छुटको लाभ उठाऔँ !!!

दोस्रो चौमासिक (फाल्गुन मसान्त -२०७४) सम्मको आन्तरिक तथा बाह्य आय विवरण ।

Supporting Documents: