" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५