FAQs Complain Problems

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदनको ढाँचा

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक) 9847252124, डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी) 9867794236

Supporting Documents: