" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

सुचनाको हक सम्बन्धी सैनामैनाका सरोकारवालाहरुका माझ अन्तरक्रिया कार्यक्रम