FAQs Complain Problems

गुनासो सुन्ने अधिकारी/ नगर कार्यपालिकाको कर्यालय प्रवक्ता

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक) 9847252124, डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी) 9867794236