FAQs Complain Problems

व्यवस्थित र अव्यवस्थित जग्गाको लगत संकलन कम्प्यूटर सफ्टवयरमा तथ्याङ्क प्रविष्टी गर्ने कार्यको सुभारम्भ

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक) 9847252124, डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी) 9867794236