" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

सैनामैना नगरपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०७५/०२/०६ गते आयोजित फोहोरमैला व्यवस्थापन शुभारम्भ कार्यक्रम l